ค้นหาแบบกำหนดเงื่อนไข
           
 


ISIC

 
  ประเภท D การผลิต
A B C D E F G H I J K L M N O P Q

หมู่ย่อย 2925 การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิตอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ

ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่

- การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมทำผลิตภัณฑ์นมเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ เครื่องแยกครีม เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตนม (เครื่องทำให้เป็นเนื้อเดียวกัน และเครื่องอิเรดิเอเตอร์) ; เครื่องจักรที่ใช้ทำเนย (เครื่องปั่นแยกเนย เครื่องรีดน้ำจากเนยเหลวและเครื่องทำแบบ) ; เครื่องจักรที่ใช้ทำเนยแข็ง (เครื่องทำให้เป็นเนื้อเดียวกัน เครื่องทำแบบ เครื่องอัด)
- เครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมโม่ สี เมล็ดธัญพืชเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ เครื่องจักรสำหรับทำความสะอาด คัดหรือแยกขนาดเมล็ดพืช เมล็ดธัญพืชหรือเมล็ดแห้งของพืชผักตระกูลถั่ว (เครื่องฝัดโดยใช้ลมเป่า รางร่อน เครื่องแยกชนิดที่ใช้ลมวน เครื่องแยกโดยใช้เครื่องสูบอากาศ เครื่องทำความสะอาดธัญพืช และเครื่องจักรที่คล้ายกัน) ; เครื่องจักรที่ใช้ผลิตแป้ง แป้งหยาบ หรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นผงอื่น ๆ (โม่ สี เมล็ดธัญพืช ลูกกลิ้งหรือโม่ที่ทำให้เมล็ดแตก เครื่องป้อน เครื่องร่อน เครื่องขัดรำ เครื่องผสม เครื่องสีข้าว เครื่องกระเทาะเปลือกถั่ว ฯลฯ)
- เครื่องอัด เครื่องคั้น และเครื่องจักรที่คล้ายกันใช้ในการผลิตไวน์ ไซเดอร์ น้ำผลไม้ หรือเครื่องดื่มที่คล้ายกัน
- เครื่องจักรที่ใช้เฉพาะในอุตสาหกรรมทำเบเกอรี่ หรือมะกะโรนี สปาเกตตี หรือผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน ได้แก่ เครื่องผสมแป้ง เครื่องแบ่งแป้ง เครื่องทำแบบ เครื่องฝาน เครื่องเค้ก ดิพอสซิททิ่ง ฯลฯ
- เครื่องจักร เครื่องจักรโรงงานหรืออุปกรณ์ รวมถึงการทำความร้อนด้วยไฟฟ้า สำหรับใช้ กระทำกับอาหารหรือเครื่องดื่ม โดยการเปลี่ยนอุณหภูมิ เช่น เครื่องจักรโรงงานที่ใช้ใน การพาสเจอไรส์ การทำให้เข้มข้น การทำให้สุก ; ภาชนะที่ใช้ในการผลิตหรือเก็บรักษาเนยแข็ง ; เครื่องจักร เครื่องจักรโรงงานหรืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการบดคลุก สำหรับ การทำให้เข้มข้นหรือสำหรับการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการทำให้ร้อน หรือทำให้เย็น ; เครื่องตัดอัตโนมัติ เครื่องจักรโรงงานที่ใช้ในการอบไอน้ำ การต้ม การทำให้สุก การทอดหรือการทำให้แห้ง การผลิตเตาอบเบเกอรี่ชนิดไม่ใช้ไฟฟ้า
- เครื่องจักรสำหรับใช้สกัดหรือปรุงแต่งไขมันหรือน้ำมันสัตว์ ไขมันหรือน้ำมันพืช ชนิดระเหยยาก
- เครื่องจักรสำหรับเตรียมยาสูบและสำหรับการทำบุหรี่หรือซิการ์ หรือสำหรับกล้องยาสูบ หรือยาฉุน หรือยานัตถุ์
- เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปรรูปอาหาร ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น เช่น เครื่องจักรที่ใช้ผลิตลูกกวาด โกโก้หรือช็อกโกแลต ; เครื่องจักรสำหรับการผลิตน้ำตาล ; การทำเบียร์ ; การชำแหละเนื้อสัตว์หรือสัตว์ปีกเลี้ยง (เครื่องจักรที่ใช้ในการถอนขน การตัดหรือสับเป็นชิ้น การสับละเอียดหรือหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ การทุบเนื้อ ฯลฯ) ; เครื่องจักรที่ใช้ในการปรุงแต่งผลไม้ ผลไม้เปลือกแข็ง (นัท) หรือพืชผัก ; การปรุงแต่งอาหารจำพวกปลา กุ้ง หอย หรืออาหารทะเลอื่น ๆ ; เครื่องจักรที่ใช้ในการกรอง หรือทำให้บริสุทธิ์ ; เครื่องจักรสำหรับงานอุตสาหกรรมสำหรับการปรุงแต่ง หรือการผลิตอาหารหรือเครื่องดื่ม

ยกเว้น

- การผลิตภาชนะขนาดใหญ่และถังน้ำ ซึ่งมิได้ติดอุปกรณ์วัดความร้อน หรืออุปกรณ์เครื่องจักรกล ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2812 (การผลิตถังน้ำ ที่เก็บน้ำและภาชนะบรรจุที่ทำจากโลหะ)
- การผลิตเครื่องจักรที่ใช้งานทั่วไป ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อยที่เหมาะสมของหมู่ 291 เช่น เครื่องสูบหรือเครื่องอัด ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2912 (การผลิตเครื่องสูบ เครื่องอัด แท้ป และวาล์ว) ; เครื่องจักรที่ใช้ในการบรรจุและห่อหุ้มเครื่องชั่ง ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2919 (การผลิตเครื่องจักรที่ใช้งานทั่วไปอื่น ๆ)
- การผลิตเครื่องจักรสำหรับทำความสะอาด คัดหรือแยกขนาดไข่ ผลไม้หรือผลิตผลอื่น ๆ ทางการเกษตร ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 2921 (การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการเกษตรและการป่าไม้)