ข้อมูลจำแนกตามสาขาสถิติ


1. สถิติประชากรและเคหะ
2. สถิติแรงงาน
3. สถิติการศึกษา การฝึกอบรม ศาสนา วัฒนธรรม และสื่อสารมวลชน
4. สถิติสุขภาพ
5. สถิติสวัสดิการสังคม
6. สถิติเกี่ยวกับหญิงและชาย
7. สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน
8. สถิติด้านสังคมอื่น ๆ
9. สถิติบัญชีประชาชาติ
10. สถิติการเกษตร การป่าไม้และการประมง
11. สถิติอุตสาหกรรมและเหมืองแร่
12. สถิติพลังงาน
13. สถิติค้าส่ง ค้าปลีกและการค้าระหว่างประเทศ
14. สถิติการขนส่ง
15. สถิติสื่อสารและโทรคมนาคม
16. สถิติการท่องเที่ยว
17. สถิติการเงิน การธนาคาร การประกันภัยและดุลการชำระเงิน
18. สถิติการคลัง
19. สถิติราคา
20. สถิติวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิทธิบัตร
21. สถิติด้านเศรษฐกิจอื่น ๆ
22. สถิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
23. สถิติอุตุนิยมวิทยา
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ข้อมูลจำแนกตามสาขาสถิติ
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2547 สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ 0 2281-0333 ต่อ 1411-1412 โทรสาร 0 2281-6438
บริการข้อมูล : binfodsm@nso.go.th ข้อเสนอแนะ : webmaster@nso.go.th
เพื่อการแสดงเว็บได้ดีที่สุดควรใช้ Internet Explorer 5.5 ขึ้นไป ความละเอียดหน้าจอที่ 800 x 600 พิกเซล ตัวอักษรขนาด medium
ที่ตั้งสำนักงาน