ค้นหาแบบกำหนดเงื่อนไข
           
 


ISIC

 
  ประเภท D การผลิต
A B C D E F G H I J K L M N O P Q

หมู่ย่อย 2913 การผลิตแบริ่ง (ตลับลูกปืน) เกียร์และเครื่องเกียร์ และอุปกรณ์ที่ใช้ขับเคลื่อน

ในหมู่ย่อยนี้ได้แก่

- การผลิตบอลแบริ่งและโรลเลอร์แบริ่ง รวมทั้ง บอล เข็ม โรลเลอร์ ส่วนของตุ๊กตาที่มีร่องโดยรอบสำหรับใส่ลูกปืนหรือลูกกลิ้ง (race) วงแหวนกั้นลูกปืน และส่วนประกอบอื่น ๆ ของแบริ่ง
- การผลิตอุปกรณ์เครื่องจักรส่งกำลังที่ทำด้วยวัสดุใด ๆ ได้แก่ เพลาลูกเบี้ยว เพลาข้อเหวี่ยง ข้อเหวี่ยง ; เพลาส่งกำลัง ; เสื้อตลับลูกปืน ตุ๊กตาเพลา ; กาบเพลาและเสื้อตลับลูกปืนอื่นๆ ; เกียร์และเครื่องเกียร์ รวมทั้งเกียร์ฝืด ; กระปุกเกียร์และเครื่องเปลี่ยนระบบความเร็วอื่น ๆ ; คลัตช์ รวมทั้งคลัตช์ที่ใช้ระบบแรงเหวี่ยงอัตโนมัติ คลัตช์ที่ใช้ลมอัดในชนิดต่าง ๆ ; ล้อตุนแรง ประกับเพลา
- การผลิตข้อต่อที่ใช้โซ่

ยกเว้น

- การผลิตคลัตช์แม่เหล็กไฟฟ้า ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย 3190 (การผลิตเครื่องอุปกรณ์ ไฟฟ้าอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น)
- การผลิตส่วนประกอบย่อยของเครื่องอุปกรณ์ส่งกำลัง ซึ่งเป็นส่วนประกอบของยานยนต์ หรืออากาศยาน ได้จัดประเภทไว้ในหมวด 34 (การผลิตยานยนต์ รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วง) และหมวด 35 (การผลิตเครื่องอุปกรณ์การขนส่งอื่น ๆ) ตามลำดับ