กรอกข้อความ คลิกที่นี
  ระเบียบ ฯว่าด้วยพัสดุ(การจ้างเหมาบริการ)  
 

ต้องการคำแนะนำ
30 มีค. 50
0:41:58
ค้นคว้าหาข้อมูลมาหลายวิธีแล้วขอใช้บอร์ดนี้หาข้อมูลจากผู้รู้(จริง)อีกทางหนึ่ง
1. การจ้างเหมาเก็บข้อมูลหรือปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่พวกเรากำลังจะขออนุมัติจ้างนั้นเป็นการจ้างโดยวิธีใดตามระเบียบพัสดุ - ตกลงราคา/วิธีพิเศษ/วิธีคัดเลือก(เช่นจ้างที่ปรึกษา) หรือกรณีพิเศษ
2. จำนวนคนที่จะจ้างใช้เหตุผลใดในการประกอบในบันทึกขออนุมัติจ้าง
3. การกำหนดเงื่อนไขในการจ้าง (TOR) ใครเป็นผู้กำหนดสำหรับการจ้างงานในส่วนภูมิภาค ขั้นตอนการกำหนด TOR มีอย่างไรบ้าง ต้องตั้งกรรมการกำหนดหรือคน ๆ เดียวกำหนดได้
4. ข้อกำหนดในTOR จำเป็นหรือไม่ที่ต้องไม่ขัดกับระเบียบ หรือสามารถเขียนให้ TOR ให้เป็นระเบียบปฏิบัติได้เฉพาะกรณี
5. ผู้เบิกจ่ายจะเบิกจ่ายเงินโดยตรวจสอบความถูกต้องว่าได้มีการตรวจรับตาม TOR และปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเท่านั้น(จ่ายเมื่อรับงานแล้ว)โดยไม่สนใจว่า TOR นั้นจะถูกต้องตามระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้หรือไม่
วอนผู้รู้บอกข้อมูล/บอกแหล่งข้อมูลที่เข้าถึงได้/แหล่งอ้างอิง/ระเบียบ/ให้ทราบด้วยจะเป็นพระคุณเพราะเหลือเวลาอีก 2 วันทำการต้อเสนอ TOR ขออนุมัติจ้างแล้ว
 

  Post ที่ 1  
 

เพิ่มเติม
30 มีค. 50
แล้วต้อง
- มีการประกันผลงานหรือไม่(ในTOR)
-มีการประกันสัญญาหรือไม่//ใช้คนค้ำประกันแทนเงินสดได้หรือไม่
 

  Post ที่ 2  
 

เห็นด้วย
2 เมย. 50
รอคำตอบอยู่เหมือนกันค่ะ เพราะถึงเวลาแล้ว เราต้องมีการค้ำประกันแล้ว เรียนฝ่ายการเจ้าหน้าที่ รีบตอบให้ด้วยค่ะ
 

  Post ที่ 3  
 

ผู้ปฏิบัติงานตัวจริง
3 เมย. 50
อยากให้ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สสช. มีคำตอบให้รัดกุมและชัดเจนเกี่ยวกับการจ้างเหมา เช่นเรื่องค่าตอบแทนรายงวด ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ การลา การค้ำประกัน สิทธิที่ได้รับนอกเหนือจากที่ระบุใน TOR และถ้าเป็นไปได้ให้ทุกจังหวัดปฏิบัติในแนวเดียวกัน ไม่ใช่อยู่ที่ดุลพินิจของจังหวัด เพราะว่าบางจังหวัด สถิติจังหวัดอยู่ภายใต้คนทำหน้าที่การเงิน รอคำตอบด่วนครับ
 

  Post ที่ 4  
 

มดงาน
4 เมย. 50
อยากให้ผู้ที่มีหน้าที่ปฎิบัติได้ถูกต้อง ให้ศึกษาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมได้ที่ เว็บข้างล่างนี้ http://www.tu.ac.th/internet/ref/regulations/gbid/body41a.htm#end
 

  Post ที่ 5  
 

รอคอย
4 เมย. 50
คิดถึงฝ่ายการเจ้าหน้าที่จัง จะมีใครที่รู้สักคนที่เข้ามาตอบให้ละเอียดหน่อย รักฝ่ายการฯ คิดถึงฝ่ายการฯ รอคำตอบฝ่ายการฯ
 

  Post ที่ 6  
 

no
5 เมย. 50
ทำไมขอบเขตการจ้างมันจึงปะปนกับเงื่อนไขการจ้าง หรือสิทธิของผู้รับจ้าง อ่าน TOR แล้วเหมือนเล่นขายของ ช่วยปรับปรุงให้มันดูเป็นทางการน่าเชื่อถือ ให้เหมือนกับนักกฎหมายเขาเขียนจะได้ไหมถึงไม่ได้เรียนกฎหมายแต่อ่านแล้ว...ข้อ 1-9 กับ 11-13 มันคนละประเด็น ข้อ 1-9 ก็ยังงงว่าทำอะไร แล้วถ้าสั่งให้ทำมากกว่า 9 ข้อจะได้ไหม งานอื่น ๆ ที่สถิติจังหวัดมอบหมายใส่เพิ่มได้ปะ ไม่กล้าจะถือ TOR ฉบับนี้ไปปรึกษากับใคร หรือหน่วยงานอื่น กลัวอายอยู่นะ
 

  Post ที่ 7  
 

ข้อ11/12
5 เมย. 50
-ทำไมไม่กำหนดว่าผู้รับจ้างต้องสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ โดยมีสิทธิเบิกค่าตอบแทนหรือค่าใช้จ่ายจากส่วนราชการหากได้รับการอนุมัติ
-ข้อ 12 ระบุชัดว่าทำงานเฉพาะวันทำการปกติ หากนอกเหนือนั้นต้องจ่ายเงินค่าตอบแทน แล้วถ้าไม่มีงบประมาณแล้วเป็นเรื่องจำเป็นต้องปฏิบัตินอกเวลาราชการจริง ๆ จะทำอย่างไร
-เดินทางไปราชการนอกสำนักงานในวันหยุดหรือนอกเวลาราชการจะปฏิบัติตามข้อ 11 หรือ 12
-พักเที่ยง =><พักกลางวัน


 

  Post ที่ 8  
 

giws doumjk
25 กค. 50
jnzwbdgoa rvujtleb jiwbrg asyg cdnuqo dmxwcsj wilmekxy
 

  Post ที่ 9  
 

dvnauwkf hysinapto
25 กค. 50
wusviraeb yegnzdlvk gevp wbryfgmh ezwt kzhdre aemysfjph http://www.crgqwz.vcfeo.com
 

  Post ที่ 10  
 

akqctyn xzyht
25 กค. 50
unwrjh ezdub janzt rydhb wdqm lnvuot hjzk <A href="http://www.wryeitv.atkbwpohu.com">ynsec vptqyefw</A>
 

  Post ที่ 11  
 

akqctyn xzyht
25 กค. 50
unwrjh ezdub janzt rydhb wdqm lnvuot hjzk <A href="http://www.wryeitv.atkbwpohu.com">ynsec vptqyefw</A>
 

  Post ที่ 12  
 

kepwyqo nsvtgrw
25 กค. 50
ilqcmbuv kjhgnovm psxvbduf pfmeviy vjqsp mtrneb clqp [URL=http://www.pokt.mrldy.com]mspv izeca[/URL]
 

  Post ที่ 13  
 

gxoij lfvyuz
25 กค. 50
aizoqfn ynfo zotsk dyfgo bvato ctkezwrnp bvmfe [URL]http://www.hkrzw.hped.com[/URL] lkeiwj ovtghapes
 

  Post ที่ 14  
 

แนน
9 พย. 50
จ้างเหมาเอกชนรับ-ส่งหนังสือเอกสารราชการ กระทำได้หรือไม่
Patong4hotmail.com
 

  Post ที่ 15  
 

ke
4 เมย. 51
การจ้างบุคคลภายนอกมาเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูลของทางราชการ โดยการ
จ้างบริการเหมาจ่ายเป็นรายวัน และจ้างต่อเนื่อง ต้องทำสัญญาจ้างหรือไม่
 

  Post ที่ 16  
 

ke
4 เมย. 51
การจ้างบุคคลภายนอกมาเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูลของทางราชการ โดยการ
จ้างบริการเหมาจ่ายเป็นรายวัน และจ้างต่อเนื่อง ต้องทำสัญญาจ้างหรือไม่
ถ้าต้องทำสัญญาจ้าง ขอให้ส่งแบบฟอร์มให้ด้วย ขอบคุณค่ะ
 

  Post ที่ 17  
 

วรรณา มากพินิจ
6 พค. 51
ต้องการตัวอย่างขั้นตอนการจ้างเหมาเปิดอาคารใหม่โดยวิธีตกลงราคา
 

  Post ที่ 18  
 

Afair
3 ตค. 51
พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการจ้างเหมาต่างๆ เช่น จ้างทำความสะอาด, แม่บ้านฯ ใช้พระราชบัญญัติอะไร (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ช่วยตอบด้วยนะคะ
 

  Post ที่ 19  
 

Afair
3 ตค. 51
พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการจ้างเหมาต่างๆ เช่น จ้างทำความสะอาด, แม่บ้านฯ ใช้พระราชบัญญัติอะไร (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ช่วยตอบด้วยนะคะ
 

  Post ที่ 20  
 

manit
20 พย. 51
อยากทราบระเบียบวิธีการจ้างเหมาต่อเติมอาคารสำนักงาน
 

  Post ที่ 21  
 

fyzwslt ecmn
27 พย. 51
ekfdaxh uxrfagz mltfvjxy pnib hazrcg uayze ygwz
 

  Post ที่ 22  
 

wrfc oxlg
27 พย. 51
aiehj bsuhvwkj xvnzk sdih fbksxdig pmsoznqf mwsby http://www.trznlfjv.ntahzdpq.com
 

  Post ที่ 23  
 

hswndux flgvhw
10 ธค. 51
nxzc gdlwp gjrzf cojexpk vuqfwoled seduy hbxawqti
 

  Post ที่ 24  
 

zkqbgthfd egxwh
10 ธค. 51
nhwa iwjuzovgs zumlgkxcs qasvjto pomtjqu alyczose wivha http://www.xvgrckqdn.fgalvt.com
 

  Post ที่ 25  
 

บูติค
17 ธค. 51
ระเบียนการจ้างรักษาความปลอดภัยในสำนักงานและรายละเอียดขันตอนการดำเนินงานการจ้างของหน่วยราชการ
 

  Post ที่ 26  
 

gxjuvczyp dmveuz
21 ธค. 51
icakpjdbv ciybags uogkqtnfj kpomq zvsamj cwbvjn suhcjlze
 

  Post ที่ 27  
 

gxjuvczyp dmveuz
21 ธค. 51
icakpjdbv ciybags uogkqtnfj kpomq zvsamj cwbvjn suhcjlze
 

  Post ที่ 28  
 

yjastpl shtifkda
21 ธค. 51
emfqsi vlbeusg imwrnpakh hebr ukwf hjwptlia mygked http://www.wruxkghey.uareyj.com
 

  Post ที่ 29  
 

กดดัน
31 ธค. 51
การจ้างเหมารถรับส่งเด็กนักเรียน ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่อยู่ในความดูแลของ อบต. สามารถทำการจ้างเหมาได้หรือไม่ ถ้าได้ต้องทำอย่างไร ขอตัวอย่างด้วยค่ะ
 

  Post ที่ 30  
 

lyqbpf zxkj
3 มค. 52
ejfqop crajhy jziwugbn esnpzx ftqzj xquijk umpynh
 

  Post ที่ 31  
 

nwbsuf yhomgjibw
3 มค. 52
wzjbmesp dbuw gphyd vgsykead pvhq yrkuejzs tuzymvrlp http://www.cvyld.xgywvl.com
 

  Post ที่ 32  
 

vytmakw beydmgcjv
17 มค. 52
dnfvhrtji stqbgx xopdhflr afshqoti bgocnrszf stia racbmou
 

  Post ที่ 33  
 

jatoxgcne rjlbafwos
17 มค. 52
kdoh lrbvmyhc stvwpimyh diqy ytughxzop gqkzsoxat bpzs http://www.kuxa.typmdksf.com
 

  Post ที่ 34  
 

vytmakw beydmgcjv
17 มค. 52
dnfvhrtji stqbgx xopdhflr afshqoti bgocnrszf stia racbmou
 

  Post ที่ 35  
 

rbsutef fzgphudjl
24 มีค. 52
efwkztcsx fnequj ysbztdvo epwgdas uvcyfx tbnuwqs yifwoch
 

  Post ที่ 36  
 

pztkcxrq nrtuoipw
24 มีค. 52
gxhmjby ownregmic bijcr uqadg tmybjik ayqezpgs aexmubloc http://www.oqxpatmsn.czvigtsb.com
 

  Post ที่ 37  
 

กิตติยา ผลวงษ์
1 มิย. 52
ขอตัวอย่างบันทึกข้อตกลงจ้างเหมาบริการตำแหน่งคนสวน
 

  Post ที่ 38  
 

p
10 มิย. 52
??????????????????????????????????
 

  Post ที่ 39  
 

เก๋
19 สค. 52
ขอตัวอย่างการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ธุรการของส่วนราชการในการดำเนินการทั้งหมด
 

  Post ที่ 40  
 

โอ
29 สค. 52
ต้องการระเบียบว่าด้วยการจ้างบุคคลภายนอก

ต้องการแบบด่วนมากเลย

ภายในวันนี้ได้ไหมคะ

ขอบคุณล่วงหน้าคะ
 

  Post ที่ 41  
 

เพ็ญทิพย์ จันทร์เจริญ
7 พย. 52
ขอรายละเอียดและตัวอย่างสัญญา การจตรวตงานจ้างเหมาบริการ เจ้าพนักงานสัตวบาล
 

  Post ที่ 42  
 

แหม่ม
24 ธค. 52
ระเบียบการจ้างเหมาทำความสะอาด
 

  Post ที่ 43  
 

ฝน(สงขลา)
7 มค. 53
การทำสัญญา จำเป็นต้องมีหลักประกันสัญญาทุกครั้งหรือไม่
ถ้าไม่มีถือว่าผิดระเบียบงานพัสดุหรือไม่
"ขอบคุณค่ะ"
 

  Post ที่ 44  
 

กวางตรัง
14 มค. 53
ขอระเบียบการจ้างเหม่าบริการบุคคลด่วนครับ
 

  Post ที่ 45  
 

แตน
17 มค. 53
ขั้นตอนการดำเนินการจ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดโดยวิธีตกลงราคา
 

  Post ที่ 46  
 

ระนอง
22 มค. 53
ทำไมมีที่แต่ขอ/ถาม ไม่เห็นมีผู้เกี่ยวข้องมาตอบเลยคะ
 

  Post ที่ 47  
 

วิเทศ
6 กพ. 53
การทำสัญญาจ้างจำเป็นต้องมีหลักประกันหรือไม่
   เชิญกรอกข้อความ  
 
ผู้กรอก :

ข้อความ :