จัดอันดับประเทศไทย :Happy Planet Index (HPI) : ดัชนีโลกมีสุข ผู้ให้บริการข้อมูล 0 214-17500 - 03

ดัชนีโลกมีสุข

เป็นดัชนีที่พัฒนาขึ้นโดย Nic Marks ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของการใช้ทรัพยากรบนโลกที่มีอยู่อย่างจำกัด โดยดูความสัมพันธ์ระหว่างการกินดีอยู่ดีของมนุษย์กับทรัพยากรที่ต้องเสียไป (HPI = Human Well-being / Resource used
ซึ่งค่า HPI จะมีค่าสูงก็ต่อเมื่อประเทศนั้นสามารถทำให้ประชากรในประเทศมีมาตรฐานการครองชีพและ ความกินดีอยู่ดีที่สูงได้โดยขณะที่มีการใช้ทรัพยากรน้อย จากการจัดอันดับทั้งหมด 143 ประเทศ
ลำดับ
ประเทศ
HPI
1
คอสตาริกา

(76.1)

2
สาธารณรัฐโดมินิกัน

(71.8)

3
จาไมก้า

(70.1)

4
กัวเตมาลา

(68.4)

5
เวียดนาม

(66.5)

6
โคลัมเบีย

(66.1)

7
คิวบา

(65.7)

8
เอกวาดอร์

(61.5)

9
บราซิล

(61.0)

10
ฮอนดูรัส

(61.0)

41
ไทย
(50.9)
happy planet  ที่มา : New Economics Foundation