จัดอันดับประเทศไทย : The ดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ผู้ให้บริการข้อมูล 0 214-17500 - 03

ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ อันดับที่ 38

จากรายงานความสามารถในการแข่งขันระดับโลก ถูกจัดทำขึ้นโดยวัดผลจากดัชนีความสามารถในการแข่งขันระดับโลก (จีซีไอ) ซึ่งได้รับการพัฒนาโดย "การประชุมเวทีเศรษฐกิจโลก" และศาสตราจารย์ซาเวียร์ ซาลา-ไอ-มาร์ติน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย สหรัฐอเมริกา
ซึ่งเริ่มมีการวัดผลครั้งแรกเมื่อปี 2004 โดยยึดหลัก "เสาหลัก 12 ประการ" ซึ่งทำให้เราสามารถมองเห็นภาพการแข่งขันทั่วโลกที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งประกอบด้วย สถาบัน, ระบบโครงสร้างพื้นฐาน, สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจแบบจุลภาค, สุขภาพและการศึกษาเบื้องต้น, การศึกษาขั้นที่สูงขึ้นและการฝึกอบรม, ความเพียงพอของตลาดสินค้า, ความเพียงพอของตลาดแรงงาน, การพัฒนาตลาดการเงิน, ความพร้อมด้านเทคโนโลยี, ขนาดของตลาด, ความเชี่ยวชาญทางธุรกิจ และด้านนวัตกรรม
ที่มา: มติชนออนไลน(ไทยซิวอันดับ 38 ความสามารถการแข่งขันทาง ศก.สูงสุด สวิสฯ ครองแชมป์)