โครงการสำรวจของ สสช.

ด้านประชากรและเคหะ

• ประชากรและสังคม • แรงงาน • การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม • สาธารณสุข • สวัสดิการสังคม • รายได้รายจ่ายครัวเรือน • สังคมและประชากรศาสตร์

ด้านเศรษฐกิจ

• อุตสาหกรรม เหมืองแร่ ก่อสร้าง • ธุรกิจการค้าปลีก - ส่ง และการค้าต่างประเทศ • การคมนาคม สื่อสารโลจิสติกส์ • การท่องเที่ยว โรมแรม และภัตตาคาร • สถิติเศรษฐกิจอื่น ๆ • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร • เกษตร ป่าไม้ • ประมง • ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ

ค้นหาด้วย google

ประชากรและเคหะ

เศรษฐกิจ

พลังงานและสิ่งแวดล้อม

ดูทั้งหมด..

ผู้ให้บริการข้อมูล 0 214-17500 - 03

Valid XHTML 1.0 Transitional Level Triple-A conformance,W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0