อุบัติเหตุการจราจรทางบก

หมายเหตุ ปี พ.ศ. 2553 และไตรมาส 3 พ.ศ. 2553 บางจังหวัดไม่มีข้อมูล เนื่องจากไม่ได้ทำการสำรวจในเดือนกันยายน 2553

ข้อมูลเป็นรายภาค

ข้อมูลเป็นรายจังหวัด

ข้อมูลเป็นรายภาค

ข้อมูลเป็นรายจังหวัด

เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ

ค้นหาด้วย google

สืบค้นตารางสถิติ

สถิติอนุกรมเวลา(Time series)

มองเมืองไทยด้วยสถิติ

บทความเด่น

สถิติ 10 อันดับเด่น

จัดอันดับประเทศไทย

รายได้และความยากจน

ระบบคลังข้อมูลสถิติ

NSO-GIS

ผู้ให้บริการข้อมูล 0 214-17500 - 03

Valid XHTML 1.0 Transitional Level Triple-A conformance,W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0