ขณะนี้คุณอยู่ที่: หน้าหลัก ไอค่อนความคิดเห็นของประชาชน ไอค่อน ปี 2559
ปี 2559
  • - ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล พ.ศ. 2560 (1.77 MB) (162 KB)

  • - พื้นที่นำร่องเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดตามแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด (สิงหาคม พ.ศ. 2559) (6.42 MB) (484 KB)

  • - สถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (สิงหาคม พ.ศ. 2559) (6.16 MB) (494 KB)

  • - สถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (มีนาคม พ.ศ. 2559) (4.96 MB) (447 KB)

  • - พื้นที่นำร่องเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดตามแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด (มีนาคม พ.ศ. 2559) (5.13 MB) (479 KB)

ปรับขนาดตัวอักษร ปรับขนาดตัวอักษรขนาดเล็ก ปรับขนาดตัวอักษรขนาดกลาง ปรับขนาดตัวอักษรขนาดใหญ่

เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ

ค้นหาด้วย google

เลือกปีสำรวจ..

ผู้ให้บริการข้อมูล 0 214-17500 - 03

Valid XHTML 1.0 Transitional Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0