ขณะนี้คุณอยู่ที่: หน้าหลัก ไอค่อนความคิดเห็นของประชาชน ไอค่อน ปี 2557
ปี 2557
 • การจัดระเบียบสังคม 2557 (1.42 MB) (228 KB)

  สถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด (เมษายน 2557) (2.74 MB) (208 KB)

  กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (867 KB) (214 KB)

  การดำเนินงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) (2.88 MB) (1.61 MB)

  ของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล (540 KB) (160 KB)

  ผู้ประกอบการเกี่ยวกับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ พ.ศ. 2557 (1.69 MB) (400 KB)

  สํารวจความคิดเห็นของข้าราชการเกี่ยวกับการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2557 (1.00 MB) (218 KB)

  การบริหารงานของรัฐบาล ครบ 4 เดือน (687 KB) (208 KB)

  หมู่บ้านรักษาศีล 5 พ.ศ. 2557 (844 KB) (104 KB)

  ค่าครองชีพ (1.28 MB) (186 KB)

ปรับขนาดตัวอักษร ปรับขนาดตัวอักษรขนาดเล็ก ปรับขนาดตัวอักษรขนาดกลาง ปรับขนาดตัวอักษรขนาดใหญ่

เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ

ค้นหาด้วย google

เลือกปีสำรวจ..

ผู้ให้บริการข้อมูล 0 214-17500 - 03

Valid XHTML 1.0 Transitional Level Triple-A conformance, 
     W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0