ขณะนี้คุณอยู่ที่: หน้าหลัก ไอค่อนความคิดเห็นของประชาชน ไอค่อน ปี 2556
ปี 2556
 • ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานของรัฐบาลครบ 2 ปี (328 KB) (300 KB)

  ความพึงพอใจเกี่ยวกับนโยบายการแจก Tablet ให้เด็กประถม (650 KB) (203 KB)

  การแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นที่เป้าหมาย (2.96 MB)(592 KB)

  ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน (มกราคม 2556) (2.03 MB)(229 KB)

  ภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(790 KB ) (277 KB)

  โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) (2.53 KB ) (688 KB)

ปรับขนาดตัวอักษร ปรับขนาดตัวอักษรขนาดเล็ก ปรับขนาดตัวอักษรขนาดกลาง ปรับขนาดตัวอักษรขนาดใหญ่

เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ

ค้นหาด้วย google

เลือกปีสำรวจ..

ผู้ให้บริการข้อมูล 0 214-17500 - 03

Valid XHTML 1.0 Transitional Level Triple-A conformance, 
     W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0