ขณะนี้คุณอยู่ที่: หน้าหลัก ไอค่อน ความคิดเห็นของประชาชน ไอค่อน ปี 2555
ปี 2555
  • ความต้องการของประชาชน ในปี 2556(629 KB)(209 KB)

  • การบริหารงานของรัฐบาล ครบ 1 ปี พ.ศ. 2555(593 KB) -

  • ความพึงพอใจในชีวิตของคนไทย (8.60 MB) (231 KB)

  • การแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด (พฤษภาคม 2555) (3.72 MB)& ตารางสถิติ (3.72 MB)

  • สถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด (กุมภาพันธ์ 2555) (3.72 MB) -

ปรับขนาดตัวอักษร ปรับขนาดตัวอักษรขนาดเล็ก ปรับขนาดตัวอักษรขนาดกลาง ปรับขนาดตัวอักษรขนาดใหญ่

เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ

ค้นหาด้วย google

เลือกปีสำรวจ..

ผู้ให้บริการข้อมูล 0 214-17500 - 03

Valid XHTML 1.0 Transitional Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0