ขณะนี้คุณอยู่ที่: หน้าหลัก ไอค่อนความคิดเห็นของประชาชน ไอค่อน ปี 2552
ปี 2552
 • โครงการเช็คช่วยชาติ (786 KB) -

 • การประชาสัมพันธ์ของรัฐบาล (778 KB)-

 • ผู้ประกอบการเกี่ยวกับผลกระทบจากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจในปัจจุบัน (0.97 MB) (451 KB)

 • การบริหารงานของรัฐบาล เมื่อบริหารงานครบ 3 เดือน (1.76 MB) (320 KB)

 • สถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด (กุมภาพันธ์ 2552) (3.52 MB) (735 KB)

 • การเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุและการตระหนักเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุ (1.38 MB) -

ปรับขนาดตัวอักษร ปรับขนาดตัวอักษรขนาดเล็ก ปรับขนาดตัวอักษรขนาดกลาง ปรับขนาดตัวอักษรขนาดใหญ่

เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ

ค้นหาด้วย google

เลือกปีสำรวจ..

ผู้ให้บริการข้อมูล 0 214-17500 - 03

Valid XHTML 1.0 Transitional Level Triple-A conformance, 
     W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0