ขณะนี้คุณอยู่ที่: หน้าหลัก ไอค่อน ความคิดเห็นของประชาชน ไอค่อน ปี 2551
ปี 2551
  • ผู้ประกอบการ เกี่ยวกับผลกระทบจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในปัจจุบัน (1.16 MB) (339 KB)

  • สถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด (ตุลาคม 2551) (2.44 MB) -

  • 6 มาตรการ 6 เดือน ฝ่าวิกฤตเพื่อคนไทยทุกคน - (635 KB)

  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | แบบสอบถาม (1.43 MB) (411 KB)

ปรับขนาดตัวอักษร ปรับขนาดตัวอักษรขนาดเล็ก ปรับขนาดตัวอักษรขนาดกลาง ปรับขนาดตัวอักษรขนาดใหญ่

เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ

ค้นหาด้วย google

เลือกปีสำรวจ..

ผู้ให้บริการข้อมูล 0 214-17500 - 03

Valid XHTML 1.0 Transitional Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0