ขณะนี้คุณอยู่ที่: หน้าหลัก ไอค่อน ความคิดเห็นของประชาชน ไอค่อน ปี 2547
ปี 2547
 • การเสนอเป็นเจ้าภาพการแข่งขันโอลิมปิคในปีค.ศ.2016 (ตารางสถิติ) (146 KB) (78.0 KB)

 • การบริจาคอวัยวะ (239 KB) (158 KB)

 • กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (511 KB) -

 • การทุจริตคอรัปชั่น (ตารางสถิติ) (229 KB) (342 KB)

 • การจัดงานนิทรรศการ 'เหลียวหลังแลหน้า จากรากหญ้าสู่รากแก้ว - (132 KB)

 • ค่าโดยสารรถเมล์ ขสมก. ของนักเรียน/นักศึกษา ในเขต กทม. (229 KB) (130 KB)

 • หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (314 KB) (203 KB)

 • การแพร่ระบาดของยาเสพติด (928 KB) (273 KB)

 • ความต้องการใช้ข้อมูลภาครัฐโดยผ่านทางศูนย์บริการโทรศัพท์ (306 KB) -

 • การบริหารงานของรัฐบาล (519 KB) (183 KB)

 • การถ่ายทอดสดการประชุมคณะรัฐมนตรี (324 KB) (280 KB)

ปรับขนาดตัวอักษร ปรับขนาดตัวอักษรขนาดเล็ก ปรับขนาดตัวอักษรขนาดกลาง ปรับขนาดตัวอักษรขนาดใหญ่

เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ

ค้นหาด้วย google

เลือกปีสำรวจ..

ผู้ให้บริการข้อมูล 0 214-17500 - 03

Valid XHTML 1.0 Transitional Level Triple-A conformance, 
     W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0