ปรับขนาดตัวอักษร ปรับขนาดตัวอักษรขนาดเล็ก ปรับขนาดตัวอักษรขนาดกลาง ปรับขนาดตัวอักษรขนาดใหญ่

เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ

ค้นหาด้วย google

สำมะโนประชากรและเคหะ

สำมะโนการเกษตร

สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม

ผู้จัดการข้อมูล :: สกุลกานต์ 02-142-1240
ผู้ให้บริการข้อมูล :: 0 214-17500 - 03

หน้าหลัก ไอค่อน สำมะโน ไอค่อน สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม

ปี 2555

• อุตสาหกรรมการผลิต
 • ทั่วราชอาณาจักร
 • กรุงเทพมหานคร
 • ปริมณฑล
 • ภาคกลาง
 • ภาคเหนือ
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ภาคใต้
 • อุตสาหกรรมการผลิต (รายจังหวัด) ตามภาค
ปริมณฑล
นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี
สมุทรปราการ สมุทรสาคร
ภาคกลาง
กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี ชัยนาท ตราด
นครนายก ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี
พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระยอง
ราชบุรี ลพบุรี สมุทรสงคราม
สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี
สุพรรณบุรี อ่างทอง  
ภาคเหนือ
กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่
ตาก นครสวรรค์ น่าน
พะเยา พิจิตร พิษณุโลก
เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน
ลำปาง ลำพูน สุโขทัย
อุตรดิตถ์ อุทัยธานี  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ
นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์
บึงกาฬ มหาสารคาม มุกดาหาร
ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย
ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์
หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ
อุดรธานี อุบลราชธานี  
ภาคใต้
กระบี่ ชุมพร ตรัง
นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี
พังงา พัทลุง ภูเก็ต
ยะลา ระนอง สงขลา
สตูล สุราษฎร์ธานี
• ธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ
 • ทั่วราชอาณาจักร
 • กรุงเทพมหานคร
 • ปริมณฑล
 • ภาคกลาง
 • ภาคเหนือ
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ภาคใต้
ธุรกิจทางการค้าและการบริการ (รายจังหวัด) ตามภาค ปริมณฑล
นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี
สมุทรปราการ สมุทรสาคร
ภาคกลาง
กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี ชัยนาท ตราด
นครนายก ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี
พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระยอง
ราชบุรี ลพบุรี สมุทรสงคราม
สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี
สุพรรณบุรี อ่างทอง  
ภาคเหนือ
กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่
ตาก นครสวรรค์ น่าน
พะเยา พิจิตร พิษณุโลก
เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน
ลำปาง ลำพูน สุโขทัย
อุตรดิตถ์ อุทัยธานี  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ
นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์
บึงกาฬ มหาสารคาม มุกดาหาร
ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย
ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์
หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ
อุดรธานี อุบลราชธานี  
ภาคใต้
กระบี่ ชุมพร ตรัง
นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี
พังงา พัทลุง ภูเก็ต
ยะลา ระนอง สงขลา
สตูล สุราษฎร์ธานี
• สถานการณ์อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มและอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
• สรุปข้อมูลเบื้องต้น (การนับจด : การเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน) จำแนกเป็นรายภาค ปริมณฑลและกรุงเทพมหานคร
• สรุปข้อมูลเบื้องต้น (ข้อมูลรายละเอียดจากการแจงนับ) จำแนกเป็นรายภาค ปริมณฑลและกรุงเทพมหานคร
• ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
• ผลกระทบจากอุทกภัยต่อสถานประกอบการ ในปี 2554