:: ประชากรและสังคม > ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
ผู้จัดการข้อมูล นภัสสร 02-142-1262
ผู้ให้บริการข้อมูล 0 214-17500 - 03
การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปี 2555
ผลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปี 2554

รายงานผลฉบับสมบูรณ์ : กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล
    ไฟล์ดาวน์โหลด (ตารางสถิติ ในรูปแบบ Excel จำนวน 17 ตาราง)
รายงานผลฉบับสมบูรณ์ : ภาคกลาง
    ไฟล์ดาวน์โหลด (ตารางสถิติ ในรูปแบบ Excel จำนวน 17 ตาราง)
ายงานผลฉบับสมบูรณ์ : ภาคเหนือ
    ไฟล์ดาวน์โหลด (ตารางสถิติ ในรูปแบบ Excel จำนวน 17 ตาราง)
รายงานผลฉบับสมบูรณ์ : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
    ไฟล์ดาวน์โหลด (ตารางสถิติ ในรูปแบบ Excel จำนวน 17 ตาราง)
รายงานผลฉบับสมบูรณ์ : ภาคใต้
    ไฟล์ดาวน์โหลด (ตารางสถิติ ในรูปแบบ Excel จำนวน 17 ตาราง
รายงานผลฉบับสมบูรณ์ :ทั่วราชอาณาจักร
    ไฟล์ดาวน์โหลด (ตารางสถิติ ในรูปแบบ Excel จำนวน 17 ตาราง

สรุปผลที่สำคัญ : Pocket Book (678 KB)
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (202 KB)
icon สรุปผลที่สำคัญ (401 KB) icon