จังหวัดที่มีการจดทะเบียนสมรสน้อยที่สุด 10 ลำดับ พ.ศ. 2547 - 2549
 2547 
ลำดับที่จังหวัดจำนวน
1ระนอง869
2สมุทรสงคราม869
3สิงห์บุรี962
4ตราด1,041
5นครนายก1,274
6อ่างทอง1,338
7พังงา1,374
8แม่ฮ่องสอน1,422
9มุกดาหาร1,505
10ชัยนาท1,630
 ทั่วราชอาณาจักร408,904
 2548 
ลำดับที่จังหวัดจำนวน
1สมุทรสาคร833
2ตราด867
3สิงห์บุรี924
4ระนอง1,030
5แม่ฮ่องสอน1,197
6นครนายก1,246
7อ่างทอง1,338
8ชัยนาท1,488
9สตูล1,527
10มุกดาหาร1,563
 ทั่วราชอาณาจักร390,654
 2549 
ลำดับที่จังหวัดจำนวน
1สมุทรสงคราม843
2ระนอง865
3สิงห์บุรี941
4อ่างทอง978
5ตราด1,073
6นครนายก1,186
7แม่ฮ่องสอน1,305
8สตูล1,307
9ชัยนาท1,502
10พังงา1,560
 ทั่วราชอาณาจักร406,604
ที่มา : สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
รวบรวมโดย : สำนักสถิติพยากรณ์  สำนักงานสถิติแห่งชาติ