จังหวัดที่มีอัตราการตายต่อประชากร 1,000 คน น้อยที่สุด 10 ลำดับ พ.ศ. 2547 - 2549
 2547 
ลำดับที่จังหวัดจำนวน
1ตราด3.76
2สระแก้ว4.20
3จันทบุรี4.40
4กรุงเทพมหานคร4.52
5สตูล4.55
6ปทุมธานี4.59
7กระบี่4.62
8ระยอง4.66
9อุดรธานี4.86
10แม่ฮ่องสอน4.87
 ทั่วราชอาณาจักร5.87
 2548 
ลำดับที่จังหวัดจำนวน
1ระนอง4.86
2สตูล5.01
3แม่ฮ่องสอน5.04
4ภูเก็ต5.06
5กระบี่5.21
6กรุงเทพมหานคร5.25
7ยะลา5.33
8ปทุมธานี5.38
9สมุทรปราการ5.38
10ตาก5.41
 ทั่วราชอาณาจักร6.40
 2549 
ลำดับที่จังหวัดจำนวน
1ระนอง4.61
2กระบี่4.76
3อุบลราชธานี4.93
4แม่ฮ่องสอน4.97
5ภูเก็ต5.01
6สตูล5.07
7กาญจนบุรี5.17
8สมุทรปราการ5.17
9กรุงเทพมหานคร5.18
10ปทุมธานี5.20
 ทั่วราชอาณาจักร6.24
ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
รวบรวมโดย : สำนักสถิติพยากรณ์  สำนักงานสถิติแห่งชาติ