จังหวัดที่มีอัตราการตายต่อประชากร 1,000 คน มากที่สุด 10 ลำดับ พ.ศ. 2547 - 2549
 2547 
ลำดับที่จังหวัดจำนวน
1แพร่9.50
2ลำพูน9.11
3สิงห์บุรี8.90
4พะเยา8.81
5ลำปาง8.32
6อ่างทอง8.21
7เชียงใหม่7.97
8อุตรดิตถ์7.91
9เชียงราย7.82
10พังงา7.57
 ทั่วราชอาณาจักร5.87
 2548 
ลำดับที่จังหวัดจำนวน
1แพร่9.67
2สิงห์บุรี9.57
3ลำพูน9.57
4ชัยนาท9.17
5อ่างทอง9.07
6ลำปาง8.84
7พะเยา8.79
8พังงา8.74
9สุพรรณบุรี8.21
10พระนครศรีอยุธยา8.14
 ทั่วราชอาณาจักร6.40
 2549 
ลำดับที่จังหวัดจำนวน
1สิงห์บุรี9.96
2แพร่9.52
3ลำพูน9.08
4ชัยนาท9.01
5อ่างทอง8.78
6พะเยา8.77
7ลำปาง8.53
8พระนครศรีอยุธยา8.22
9อุตรดิตถ์8.16
10พิจิตร7.92
 ทั่วราชอาณาจักร6.24
ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
รวบรวมโดย : สำนักสถิติพยากรณ์  สำนักงานสถิติแห่งชาติ