จังหวัดที่มีจำนวนการตายของประชากรน้อยที่สุด 10 ลำดับ พ.ศ. 2547 - 2549
 2547 
ลำดับที่จังหวัดจำนวน
1ตราด819
2ระนอง929
3แม่ฮ่องสอน1,187
4สตูล1,245
5สมุทรสงคราม1,287
6นครนายก1,383
7ภูเก็ต1,461
8มุกดาหาร1,757
9กระบี่1,790
10พังงา1,809
 ทั่วราชอาณาจักร363,647
 2548 
ลำดับที่จังหวัดจำนวน
1ระนอง866
2แม่ฮ่องสอน1,277
3ตราด1,391
4สตูล1,393
5ภูเก็ต1,479
6สมุทรสงคราม1,547
7นครนายก1,969
8มุกดาหาร2,021
9กระบี่2,062
10สิงห์บุรี2,084
 ทั่วราชอาณาจักร399,331
 2549 
ลำดับที่จังหวัดจำนวน
1ระนอง829
2แม่ฮ่องสอน1,267
3สมุทรสงคราม1,349
4ตราด1,384
5สตูล1,428
6พังงา1,457
7ภูเก็ต1,507
8มุกดาหาร1,883
9กระบี่1,919
10นครนายก1,972
 ทั่วราชอาณาจักร392,044
ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
รวบรวมโดย : สำนักสถิติพยากรณ์  สำนักงานสถิติแห่งชาติ