จังหวัดที่มีจำนวนการตายของประชากรมากที่สุด 10 ลำดับ พ.ศ. 2547 - 2549
 2547 
ลำดับที่จังหวัดจำนวน
1กรุงเทพมหานคร25,465
2นครราชสีมา14,516
3เชียงใหม่13,001
4ขอนแก่น10,345
5เชียงราย9,492
6อุบลราชธานี9,466
7นครศรีธรรมราช8,110
8ร้อยเอ็ด7,991
9ศรีสะเกษ7,908
10บุรีรัมย์7,783
 ทั่วราชอาณาจักร363,647
 2548 
ลำดับที่จังหวัดจำนวน
1กรุงเทพมหานคร29,702
2นครราชสีมา15,432
3เชียงใหม่13,312
4ขอนแก่น11,181
5อุบลราชธานี9,971
6เชียงราย9,553
7นครศรีธรรมราช8,814
8อุดรธานี8,720
9ศรีสะเกษ8,694
10บุรีรัมย์8,610
 ทั่วราชอาณาจักร399,331
 2549 
ลำดับที่จังหวัดจำนวน
1กรุงเทพมหานคร29,495
2นครราชสีมา14,855
3เชียงใหม่13,036
4ขอนแก่น10,870
5เชียงราย9,177
6อุบลราชธานี8,790
7นครศรีธรรมราช8,736
8อุดรธานี8,565
9ศรีสะเกษ8,391
10บุรีรัมย์8,291
 ทั่วราชอาณาจักร392,044
ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
รวบรวมโดย : สำนักสถิติพยากรณ์  สำนักงานสถิติแห่งชาติ