จังหวัดที่มีจำนวนการเกิดของประชากรน้อยที่สุด 10 ลำดับ พ.ศ. 2547 - 2549
 2547 
ลำดับที่จังหวัดจำนวน
1สมุทรสงคราม1,880
2ระนอง2,187
3สิงห์บุรี2,481
4ชัยนาท2,626
5ตราด2,805
6อ่างทอง2,830
7นครนายก3,165
8มุกดาหาร3,262
9พังงา3,283
10ลำพูน3,296
 ทั่วราชอาณาจักร822,575
 2548 
ลำดับที่จังหวัดจำนวน
1สมุทรสงคราม1,902
2ระนอง2,256
3สิงห์บุรี2,493
4ตราด2,738
5ชัยนาท2,788
6อ่างทอง2,980
7พังงา3,249
8นครนายก3,275
9ลำพูน3,310
10มุกดาหาร3,361
 ทั่วราชอาณาจักร809,774
 2549 
ลำดับที่จังหวัดจำนวน
1สมุทรสงคราม1,665
2สิงห์บุรี2,237
3ระนอง2,249
4ตราด2,605
5ชัยนาท2,848
6อ่างทอง2,878
7นครนายก2,972
8แพร่3,317
9ลำพูน3,321
10พังงา3,406
 ทั่วราชอาณาจักร802,924
ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
รวบรวมโดย : สำนักสถิติพยากรณ์  สำนักงานสถิติแห่งชาติ