จังหวัดที่มีประชากรน้อยที่สุด 10 ลำดับ พ.ศ. 2548 - 2550
 2548  
ลำดับที่จังหวัดจำนวน%
1ระนอง178,1220.29
2สมุทรสงคราม195,0680.31
3สิงห์บุรี217,7440.35
4ตราด219,1350.35
5พังงา241,4420.39
6นครนายก250,7790.40
7แม่ฮ่องสอน253,6090.41
8สตูล277,8650.45
9อ่างทอง283,7780.45
10ภูเก็ต292,2450.47
 ทั่วราชอาณาจักร62,418,054100
 2549  
ลำดับที่จังหวัดจำนวน%
1ระนอง179,8500.29
2สมุทรสงคราม194,9900.31
3สิงห์บุรี216,9690.35
4ตราด219,9490.35
5พังงา245,3940.39
6นครนายก250,0030.40
7แม่ฮ่องสอน255,1740.41
8สตูล281,5450.45
9อ่างทอง283,9430.45
10ภูเก็ต300,7370.48
 ทั่วราชอาณาจักร62,828,706100
 2550  
ลำดับที่จังหวัดจำนวน%
1ระนอง180,7870.29
2สมุทรสงคราม194,2120.31
3สิงห์บุรี215,6530.34
4ตราด220,5430.35
5พังงา246,8870.39
6นครนายก248,4960.39
7แม่ฮ่องสอน254,8040.40
8อ่างทอง284,4060.45
9สตูล284,4820.45
10ภูเก็ต315,4980.50
 ทั่วราชอาณาจักร63,038,247100
ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
รวบรวมโดย : สำนักสถิติพยากรณ์  สำนักงานสถิติแห่งชาติ