จังหวัดที่มีประชากรมากที่สุด 10 ลำดับ พ.ศ. 2548 - 2550
 2548  
ลำดับที่จังหวัดจำนวน%
1กรุงเทพมหานคร5,658,9539.07
2นครราชสีมา2,546,7634.08
3อุบลราชธานี1,774,8082.84
4ขอนแก่น1,747,5422.80
5เชียงใหม่1,650,0092.64
6บุรีรัมย์1,531,4302.45
7อุดรธานี1,523,8022.44
8นครศรีธรรมราช1,504,4202.41
9ศรีสะเกษ1,443,9752.31
10สุรินทร์1,374,7002.20
 ทั่วราชอาณาจักร62,418,054100
 2549  
ลำดับที่จังหวัดจำนวน%
1กรุงเทพมหานคร5,695,9569.07
2นครราชสีมา2,555,5874.07
3อุบลราชธานี1,783,0352.84
4ขอนแก่น1,750,5002.79
5เชียงใหม่1,658,2982.64
6บุรีรัมย์1,536,7222.45
7อุดรธานี1,527,5622.43
8นครศรีธรรมราช1,510,4602.40
9ศรีสะเกษ1,446,4842.30
10สุรินทร์1,375,2572.19
 ทั่วราชอาณาจักร62,828,706100
 2550  
ลำดับที่จังหวัดจำนวน%
1กรุงเทพมหานคร5,716,2489.07
2นครราชสีมา2,552,8944.05
3อุบลราชธานี1,785,7092.83
4ขอนแก่น1,752,4142.78
5เชียงใหม่1,664,3992.64
6บุรีรัมย์1,536,0702.44
7อุดรธานี1,530,6862.43
8นครศรีธรรมราช1,506,9972.39
9ศรีสะเกษ1,443,0112.29
10สุรินทร์1,372,6722.18
 ทั่วราชอาณาจักร63,038,247100
ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
รวบรวมโดย : สำนักสถิติพยากรณ์  สำนักงานสถิติแห่งชาติ