วัดคูหาสวรรค์ วรวิหาร
วัดอัปสรสวรรค์ วรวิหาร
วัดนางชี โชติการาม
ให้นำเม้าส์วางที่สัญลักษณ์รูปดาว  แสดงสถานที่ที่น่าสนใจ