วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร
วัดราชาธิวาส ราชวรวิหาร
หอสมุดแห่งชาต
พระที่นั่งวิมานเมฆ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ช้างต้น
รัฐสภา
พระที่นั่งอนันตสมาคม
สวนสัตว์ดุสิต
พระบรมรูปทรงม้า
วังปารุสกวัน
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร
พระตำหนักสวนจิตรลดารโหฐาน
ทำเนียบรัฐบาล
ให้นำเม้าส์วางที่สัญลักษณ์รูปดาว  เพื่อดูข้อมูลสถานที่ที่น่าสนใจ