สรุปผลเบื้องต้นการจัดทำข้อมูลสถิติเพื่อการพัฒนาอบต. พ.ศ. 2547ภายใด้โครงการฯ เรื่องความเดือดร้อนฯ


สรุปผลเบื้องต้นการจัดทำข้อมูลสถิติเพื่อการพัฒนาอบต. พ.ศ. 2547ภายใด้โครงการฯ เรื่องความเดือดร้อนฯ
พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ.2545
จำนวนพิมพ์:  
กำหนดการออกหนังสือ: ราย2 ปี
ขนาดรูปเล่ม/หน้า: 21*29 ซม. /17
แผนภูมิ/แผนภาพ:  
ตารางสถิติ:  
จัดพิมพ์: ไทย
   
ยอดคงเหลือ  
ข้อมูลสถิติที่สำคัญ
นำเสนอข้อมูลในระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล
 • เพื่อให้ อบต. มีศูนย์ข้อมูลสถิติที่เป็นระบบ มีมาตรฐานเป็นปัจจุบัน
 • สามารถนำไปจัดทำตัวชี้วัดสภาพความเป็นอยู่ของชุมชน
 • นำข้อมูลพื้นฐานระดับท้องถิ่นที่มีอยู่ในศูนย์ข้อมูลไปใช้ร่วมกัน
 • สรุปผลเฉพาะข้อมูลเรื่องความเดือดร้อนของราษฎร และความต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือ


 • รายละเอียดการจัดพิมพ์
       
  ภาค/จังหวัด จำนวนพิมพ์
  จำนวนหน้า
  แผนภูมิ
  ตาราง
  ภาคกลาง        
  - จันทบุรี - 118 - 50
  - สระบุรี - 162 1 70
  - สระแก้ว - 140 - 90
  - สิงห์บุรี - 55 - 22
  - ตราด - 54 - 237
  - กาญจนบุรี - 155 - 108
  - สุพรรณบุรี - 130 - 110
  - ชลบุรี - 126 - 82
  - อยุธยา - 267 - 152
  - ระยอง - 83 - 116
  - ทั่วราชฯ 10 102 10 162
  - ปทุมธานี - 87 - 139
  - ประจวบคีรีขันธ์ - 118 - 67
  - ชัยนาท - 88 - 61
           
  ภาคเหนือ        
  - แพร่ - 115 4 49
  - ตาก - 72 - 62
  - เพชรบูรณ์ - 134 - 115
  - เชียงใหม่ - 289 1 357
  - น่าน - 178 2 72
  - พิจิตร - 118 - 50
  - เชียงราย - 132 4 203
  - สุโขทัย - 122 - 72
  - อุตรดิตถ์ - 103 2 71
  - นครสวรรค์ - 199 2 82
  - อุทัยธานี - 98 - 102
  - กำแพงเพชร - 95 - 150

  - ลำปาง

  - 127 - 216
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ        
  - ยโสธร - 112 - 52
  - นครพนม - 155 - 80
  - สกลนคร - 203 - 105
  - ศรีสะเกษ - 286 13 55
  - สุรินทร์ - 285 - 103
  - อุดรธานี - 280 3 105
  - อุบลราชธานี - 276 - 237
  - อำนาจเจริญ - 90 - 58
  - นครราชสีมา - 700 - 26
  ภาคใต้        
  - กระบี่ - 69 - 52
  - พัทลุง - 150 - 80
  - สุราษฎร์ธานี - 80 - 20
  - นราธิวาส - 284 - 106