สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยว กับการใช้ข้อมูลภาครัฐโดยผ่านศูนย์บริการประชาชนทางโทรศัพท์


สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยว กับการใช้ข้อมูลภาครัฐโดยผ่านศูนย์บริการประชาชนทางโทรศัพท์
พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ.2547
จำนวนพิมพ์:  
กำหนดการออกหนังสือ: ไม่ประจำ
ขนาดรูปเล่ม/หน้า: 21*29 ซม. /
แผนภูมิ/แผนภาพ:  
ตารางสถิติ:  
จัดพิมพ์: ไทย/อังกฤษ
ยอดคงเหลือ  
   
ข้อมูลสถิติที่สำคัญ :
นำเสนอข้อมูลในระดับจังหวัด
  • เกี่ยวกับความต้องการใช้ข้อมูลภาครัฐ การติดต่อสอบถาม หรือให้บริการแต่ละหน่วยงานโดยผ่านศูนย์บริการประชาชนทางโทรศัพท์
  • ข้อเสนอแนะในการให้มีศูนย์บริการประชาชนทางโทรศัพท์