ตารางสถิติการสำรวจสื่อมวลชน (หนังสือพิมพ์) พ.ศ. 2546 ระดับจังหวัด


ตารางสถิติการสำรวจสื่อมวลชน (หนังสือพิมพ์) พ.ศ. 2546 ระดับจังหวัด
พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ.2527
จำนวนพิมพ์: 300
กำหนดการออกหนังสือ: ไม่ประจำ
ขนาดรูปเล่ม/หน้า: 21*29 ซม. /
แผนภูมิ/แผนภาพ:  
ตารางสถิติ:  
จัดพิมพ์: ไทย
   
ยอดคงเหลือ  
ข้อมูลสถิติที่สำคัญ :

นำเสนอข้อมูลในระดับทั่วราชฯ ภาค และระดับจังหวัด
ข้อมูลสถิติสำคัญที่นำเสนอ
-ข้อมูล จำนวนประชากร และจำนวนครัวเรือนที่มีสมาชิกในครัวเรือนอ่านหนังสือพิมพ์
- ข้อมูลการกระจายของประชากรที่อ่านหนังสือพิมพ์
- ข้อมูลอัตราการอ่านหนังสือของประชากร
- ข้อมูลการอ่านหนังสือพิมพ์ของประชากร ชาย และหญิง
- ข้อมูลอัตราการอ่านหนังสือพิมพ์ตามระดับการศึกษา
- ข้อมูลของประเภทเนื้อหาของหนังสือพิมพ์ ที่มีผู้อ่านมากที่สุด
- ข้อมูลตามความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสัมภาณ์ที่อ่านหนังสือพืมพ์