สรุปผลเบื้องต้นการสำรวจข้อมูลระดับหมู่บ้าน พ.ศ. 2545


สรุปผลเบื้องต้นการสำรวจข้อมูลระดับหมู่บ้าน พ.ศ. 2545 (เรื่องความเดือดร้อนของราษฎรและความต้องการให้ฯ
พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ.2517
จำนวนพิมพ์:  
กำหนดการออกหนังสือ: ไม่ประจำ
ขนาดรูปเล่ม/หน้า: 21*29 ซม. /17
แผนภูมิ/แผนภาพ:  
ตารางสถิติ:  
จัดพิมพ์: ไทย
   
   
ข้อมูลสถิติที่สำคัญ
นำเสนอข้อมูลในระดับอำเภอ ตำบล
เสนอข้อมูลเรื่องความเดือดร้อนของประชาชน และความต้องการจะให้รัฐบาลช่วยเหลือ
- ไม่มีที่ทำกิน
- ขายผลผลิตได้ราคาต่ำ ปัญหาน้ำเสีย ปัญหาความแห้งแล้ง