รายงานการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับผู้มีอิทธิพล พ.ศ. 2548


รายงานการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับผู้มีอิทธิพล พ.ศ. 2548
พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ.2546
จำนวนพิมพ์: 350
กำหนดการออกหนังสือ: ไม่ประจำ
ขนาดรูปเล่ม/หน้า: 21*30 ซม. /
แผนภูมิ/แผนภาพ:  
ตารางสถิติ:  
จัดพิมพ์: ไทย
   
ยอดคงเหลือ หมด
ข้อมูลสถิติที่สำคัญ :

นำเสนอข้อมูลระดับประเทศและภาค
ข้อมูลสถิติสำคัญที่นำเสนอ
• การติดตามข่าวสารของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาผู้มีอิทธิพล
• ปัญหาผู้มีอิทธิพลในชุมชน
• ความคิดเห็นต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐ
• ความพร้อมของประชาชนในการร้องเรียน/แจ้งเบาะแสปัญหาผู้มีอิทธิพลและความมั่นใจความปลอดภัยการแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลของรัฐบาล
• ความพึงพอใจต่อการดำเนินการปราบปราม


>>ดูรายละเอียด