การสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2547


การสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2547
พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ.2517
จำนวนพิมพ์:  
กำหนดการออกหนังสือ: ราย 2 ปี 
ขนาดรูปเล่ม-ซม./หน้า: 21*29
แผนภูมิ/แผนภาพ:  
ตารางสถิติ:  
จัดพิมพ์: ไทย-อังกฤษ 
ยอดคงเหลือ  
ราคา/บาท  
ข้อมูลสถิติที่สำคัญ :
นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ ภาค
ข้อมูลสถิติสำคัญที่นำเสนอ
 • สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
  - ผู้ได้รับสวัสดิการ
  - ประเภทสวัสดิการ
 • การเจ็บป่วย (ผู้ป่วยนอก)
  - วิธีการรักษาพยาบาล
  - ค่ารักษาพยาบาล
  - การใช้สวัสดิการและสาเหตุไม่ใช้สวัสดิการ
 • โรคเรื้อรังหรือโรคประจำตัว
  - กลุ่มโรค
  - ประเภทสถานพยาบาล
  - การนัดพบแพทย์
 • การเข้าพักรักษาในสถานพยาบาล (ผู้ป่วยใน)
  - ประเภทของสถานพยาบาลที่เข้าพักรักษา
  - กลุ่มโรค
  - ค่ารักษาพยาบาล
  - การใช้สวัสดิการและสาเหตุไม่ใช้สวัสดิการ


>> ดูรายละเอียด