การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล ในปี 2549


การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล ในปี 2549
พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ.2547
จำนวนพิมพ์:  
กำหนดการออกหนังสือ: ไม่ประจำ 
ขนาดรูปเล่ม-ซม./หน้า: 21*29
แผนภูมิ/แผนภาพ:  
ตารางสถิติ:  
จัดพิมพ์: ไทย 
ยอดคงเหลือ หมด
ราคา/บาท
ข้อมูลสถิติที่สำคัญ :
นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ และภาค
ข้อมูลสถิติสำคัญที่นำเสนอ
  • รวบรวมความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความต้องการให้รัฐบาลดำเนินการให้เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ รวมถึงความเดือดร้อนที่ชุมชน/หมู่บ้านได้รับในรอบปีที่ผ่านมา และต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือ


  • >> ดูรายละเอียด