รายงานการสำรวจอนามัยการเจริญพันธุ์ภาคใต้ พ.ศ. 2546


รายงานการสำรวจอนามัยการเจริญพันธุ์ภาคใต้ พ.ศ. 2546
พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ.2546
จำนวนพิมพ์: 300 
กำหนดการออกหนังสือ: ไม่ประจำ
ขนาดรูปเล่ม/หน้า: 21*29 ซม. /205
แผนภูมิ/แผนภาพ: 6
ตารางสถิติ: 51
จัดพิมพ์: ไทย/อังกฤษ
ยอดคงเหลือ  
ราคา/บาท 420
ข้อมูลสถิติที่สำคัญ :
นำเสนอข้อมูลในภาคใต้
  • ตัวชี้วัดทางด้านอนามัยการเจริญพันธ์ของประชากรภาคใต้ เช่น ความรู้ ทัศนคติ การวางแผน ครอบครัว การอนามัยแม่และเด็ก
  • เปรียบเเทียบสถานการอนามัยไทยพุทธ กับประชากรมุสลิม หลังจากที่ภาครัฐได้มีการปรับเปลี่ยนนโยบายประชากร


รายละเอียดการจัดพิมพ์
             
ภาค/จังหวัด
จำนวนพิมพ์
จำนวนหน้า
แผนภูมิ
ตาราง
ราคา
ยอดคงเหลือ
เบื้องต้น
100
52
2
25
-
-
ทั่วราช
300 205 6 201 420
-
CD-ROM
500 205 6 201 420 9