สรุปผลการสำรวจการจัดงานมหกรรมพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติดปฏิบัติการ 60 วัน เพื่อในหลวง


สรุปผลการสำรวจการจัดงานมหกรรมพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติดปฏิบัติการ 60 วัน เพื่อในหลวง
พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ.2546
จำนวนพิมพ์:  
กำหนดการออกหนังสือ: ไม่ประจำ 
ขนาดรูปเล่ม-ซม./หน้า: 21*29/17
แผนภูมิ/แผนภาพ:  
ตารางสถิติ:
จัดพิมพ์: ไทย 
ยอดคงเหลือ  
ราคา/บาท  
ข้อมูลสถิติที่สำคัญ :
นำเสนอข้อมูลในระดับจังหวัด
- ประเมินผลการจัดงานมหกรรมพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด - ความพึงพอใจในด้านต่างๆ ของการจัดงาน
- การประสานพลังแผ่นดินในชุมชน