การสำรวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย พ.ศ. 2552

กำหนดการออกหนังสือ : ไม่ประจำ

ขนาดรูปเล่ม Pocket book : 21.0 x 29.5 ซ.ม

ภาษาที่นำเสนอ : ไทย

   

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ

  • การเดินทางท่องเที่ยวต่างจังหวัด

              - การเดินทางและลักษณะการเดินทาง

              - จำนวนครั้ง / ทริปที่เดินทางท่องเที่ยวในรอบปี 51

              - วัตถุประสงค์หลักในการเดินทางท่องเที่ยว

  • การจัดการเดินทาง

              - การหาข้อมูลข่าวสารสำหรับการเดินทาง

              - พาหนะที่ใช้ในการเดินทาง

              - สถานที่พักแรม

  • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
  • การเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ
  • ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยว

 

รายละเอียดที่จัดพิมพ์
รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง(ลงทะเบียน)
S2-023-F-52-00-000-000-T
พ.ศ. 2552
-
เอกสาร
93
200
22