การสำรวจการอ่านหนังสือของประชากร พ.ศ. 2551

                                                                                

 

 

 

รายละเอียดการจัดพิมพ์

กำหนดการออกหนังสือ  :  ไม่ประจำ 

ขนาดรูปเล่มเอกสาร  :  21.0  x 29.5  ซม.

ขนาดรูปเล่ม Pocket book  :  14.5  x 21.0  ซม.

ภาษาที่นำเสนอ  :  ไทย / อังกฤษ                                                            

ข้อมูลสถิติที่สำคัญ

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ  

· การอ่านหนังสือของเด็กเล็ก

· การอ่านหนังสือของประชากร

· การอ่านหนังสือพิมพ์

· เวลาเฉลี่ยที่ใช้อ่านหนังสือนอกเวลาเรียน / นอกเวลาทำงาน

· การรณรงค์ให้คนรักการอ่านหนังสือ

                      

รหัสเอกสาร

ไตรมาส/เดือน/ปี

ภาค/จังหวัด

รูปแบบ

จำนวนหน้า

ราคา/บาท

ค่าส่ง(ลงทะเบียน)

S2-035-F-51-00-000-000-B

S2-035-B-51-00-000-000-T

พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2551

-

-

เอกสาร

Pocket book

281

43

380

แจกฟรี

38

-