สรุปผลที่สำคัญการสำรวจภาวะการทำงาน

                                                                                     ของประชากร พ.ศ.  2551

                                                                                

 

 

 

รายละเอียดการจัดพิมพ์

กำหนดการออกหนังสือ  :  ไม่ประจำ                  

ขนาดรูปเล่มเอกสาร  :  14.5  x 21.0  ซม.

ภาษาที่นำเสนอ  :  ไทย                                                             

ข้อมูลสถิติที่สำคัญ

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ  

· กำลังแรงงานของประชากร

· ภาวะการทำงาน

· ภาวะการว่างงาน

· ภาวะความเสี่ยงในการทำงานจากผลกระทบของภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจโลก

· ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน

                      

รหัสเอกสาร

ไตรมาส/เดือน/ปี

ภาค/จังหวัด

รูปแบบ

จำนวนหน้า

ราคา/บาท

ค่าส่ง/บาท

S2-013-B-51-00-000-000-T

พ.ศ. 2551

-

Pocket book

71

แจกฟรี

-