การสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถ

                                                                                       ของประชากร  พ.ศ. 2552

                                                                                                                                                                         

 

 

 

รายละเอียดการจัดพิมพ์

กำหนดการออกหนังสือ  :  ทุกปี                 

ขนาดรูปเล่มเอกสาร  :  14.5  x 21.0  ซม. 

ภาษาที่นำเสนอ  : ไทย                                                          

ข้อมูลสถิติที่สำคัญ

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ  ภาค

· ความต้องการพัฒนาขีดความสามารถ

· ลักษณะของผู้ที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถ

· ลักษณะทางด้านต่าง ๆ ที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถ

· ลักษณะงานที่ต้องการทำ และความต้องการให้รัฐช่วยเหลือ

รหัสเอกสาร

ไตรมาส/เดือน/ปี

ภาค/จังหวัด

รูปแบบ

จำนวนหน้า

ราคา/บาท

ค่าส่ง/บาท

S2-050-B-52-00-000-000-T

 

พ.ศ. 2552

 

-

 

Pocket book

 

26

 

แจกฟรี

 

-