สรุปข้อมูลสถิติสำคัญและประเด็นเด่น : สำมะโน /สำรวจ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดการจัดพิมพ์

ข้อมูลสถิติที่สำคัญ

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ  

· ด้านเศรษฐกิจ

· ด้านภาวะการทำงาน

· ด้านประชากรและสังคม

· ด้านความคิดเห็นของประชาชน

 

กำหนดการออกหนังสือ  :  ไม่ประจำ

ขนาดรูปเล่ม Pocket book  :  14.5  x 21.0  ซม.

ภาษาที่นำเสนอ : ไทย

รหัสเอกสาร

ไตรมาส/เดือน/ปี

ภาค/จังหวัด

รูปแบบ

จำนวนหน้า

ราคา/บาท

ค่าส่ง/บาท

S3-052-B-50-00-000-000-T

 

พ.ศ. 2550

 

-

 

Pocket book

 

164

 

แจกฟรี

 

-