การสำรวจสื่อมวลชน (วิทยุและโทรทัศน์)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดการจัดพิมพ์

ข้อมูลสถิติที่สำคัญ

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ    

· สื่อมวลชนวิทยุ

        -  การฟังวิทยุของประชากร

        -  อัตราการฟังวิทยุของประชากร

        -  ช่วงเวลาของผู้ทีฟังวิทยุเป็นประจำ

· สื่อมวลชนโทรทัศน์

        -  ประเภทรายการโทรทัศน์ที่มีผู้ชมมากที่สุด

        -  ช่วงเวลาของผู้ชมโทรทัศน์เป็นประจำ

 

กำหนดการออกหนังสือ  :  ไม่ประจำ

ขนาดรูปเล่มเอกสาร  :  21.0  x 29.5  ซม.

ขนาดรูปเล่ม Pocket book  :  14.5  x 21.0  ซม.

ภาษาที่นำเสนอ : ไทย / อังกฤษ

รหัสเอกสาร

ไตรมาส/เดือน/ปี

ภาค/จังหวัด

รูปแบบ

จำนวนหน้า

ราคา/บาท

ค่าส่ง/บาท

S2-053-F-51-00-000-000-B

S2-053-B-51-00-000-000-T

พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2551

-

-

เอกสาร

Pocket book

176

20

280

แจกฟรี

8

-