สรุปผลที่สำคัญการสำรวจข้อมูลสถิติอาชญากรรมภาคประชาชน
พ.ศ. 2551 (อาชญากรรมที่เกิดภายในรอบปี พ.ศ. 2550)
กำหนดการออกหนังสือ : ไม่ประจำ
ขนาดรูปเล่ม Pocket book :
14.5 x 21.0 ซม
ภาษาที่นำเสนอ
: ไทย

 

   

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ

  • สรุปผลการสำรวจที่สำคัญ

          - ประเภทอาชญากรรม

          - ลักษณะทั่วไปของผู้ประสบเหตุอาชญากรรม

          - ช่วงเวลาที่เกิดเหตุ

          - ผลกระทบจากเหตุอาชญากรรม

          - การแจ้งเหตุอาชญากรรมที่เกิดขึ้นต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ

          - การติดต่อกับหน่วยงานอื่นนอกเหนือจากหน่วยงานตำรวจ

 

รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง/บาท
S2-055-B-51-00-000-000-T
พ.ศ. 2551
-
Pock book
68
แจกฟรี
-
 

.