สรุปผลที่สำคัญการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2551

กำหนดการออกหนังสือ : ทุกปี

ขนาดรูปเล่ม Pocket book : 14.5 x 21.0 ซม

ภาษาที่นำเสนอ : ไทย

   

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ

  • จำนวนผู้ย้ายถิ่นและอัตราการย้ายถิ่น ปี 2548 – 2551
  • อายุและเพศของผู้ย้ายถิ่น
  • ระดับการศึกษาของผู้ย้ายถิ่น
  • สถานภาพการทำงานของผู้ย้ายถิ่น
  • ประเภทและทิศทางการย้ายถิ่น
  • การย้ายถิ่นภายในภาคเดียวกัน
  • การย้ายถิ่นระหว่างภาค
  • การย้ายถิ่นระหว่างประเทศ

 

รายละเอียดที่จัดพิมพ์
รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง/บาท
S3-054-B-51-00-000-000-T
พ.ศ. 2551
-
Pock book
24
แจกฟรี
-