สรุปผลที่สำคัญการสำรวจอนามัย สวัสดิการ และการบริโภคอาหาร พ.ศ. 2552

กำหนดการออกหนังสือ : ไม่ประจำ

ขนาดรูปเล่ม Pocket book : 14.5 x 21.0 ซม

ภาษาที่นำเสนอ : ไทย

   

ข้อมูลสถิติที่สำคัญ

 • นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ

  • อนามัยและสวัสดิการ

                 - สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

                 - การเจ็บป่วยและการรับบริการสาธารณสุข

                 - วิธีการรักษาพยาบาล

                 - การใช้สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

  • การบริโภคอาหาร

                 - การบริโภคอาหารมื้อหลักของประชากร

                 - รสชาติอาหารมื้อหลักที่บริโภคเป็นประจำ

                 - ความถี่การบริโภคอาหารแต่ละกลุ่ม

                 - การบริโภคอาหารว่าง

  • การสูบบุหรี่และการดื่มสุรา

 

รายละเอียดที่จัดพิมพ์
รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง/บาท
S2-021-B-52-00-000-000-T
พ.ศ. 2552
-
Pock book
26
แจกฟรี
-