การสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2552

กำหนดการออกหนังสือ : ทุกปี

ขนาดรูปเล่มเอกสาร : 21.5 x 29.0 ซม

ภาษาที่นำเสนอ : ไทย/ อังกฤษ

 

   

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ ภาค

  • จำนวนสถานประกอบการ
  • การเปลี่ยนแปลงมูลค่าขาย/รายรับระหว่างไตรมาส 1-4 พ.ศ. 2552
  • การเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินค่าคงเหลือระหว่างไตรมาส1-4 พ.ศ. 2552 ของการขายปลีก
  • ความช่วยเหลือที่ต้องการจากหน่วยงานภาครัฐ
รายละเอียดที่จัดพิมพ์
รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง(ลงทะเบียน)
E2-027-F-52-00-000-000-B
พ.ศ. 2552
-
CD-Rom
140
250
16