themes
:: สิ่งพิมพ์
ผู้จัดการข้อมูล จิระนันท์ 02-141-7498

สิ่งพิมพ์ที่จัดทำมีทั้งให้บริการดาวน์โหลดได้ฟรี แจกฟรี และขาย


ติดต่อขอซื้อเอกสาร/ซีดีรอม
: กลุ่มบริการและเผยแพร่ข้อมูล สำนักสถิติพยากรณ์
     สำนักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
     อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210
     Tel. 02-1417498
     Fax 02-1438132
     E-mail : binfopub@nso.go.th

วิธีชำระเงิน :
     1. ธนาณัติสั่งจ่ายสำนักงานสถิติแห่งชาติ
         ปณ. ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
         ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
         อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210

     2. โอนเงินเข้าบัญชีสำนักงานสถิติแห่งชาติ
         ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานใหม่
         เลขที่บัญชี 065-0-43493-5