สะกิดวัยใส เข้าใจ “สถิติ”

                                                                                    

                                                                                                                                        

 

 

 

รายละเอียดการจัดพิมพ์

กำหนดการออกหนังสือ  :  ไม่ประจำ                  

ขนาดรูปเล่มเอกสาร  :  14.5  x 21.0  ซม.

ภาษาที่นำเสนอ  :  ไทย                                                             

ข้อมูลสถิติที่สำคัญ

                           นำเสนอข้อมูลเป็นรูปแบบการ์ตูนแสนสนุก สอดแทรกวิชาการด้วยตัวเลขทางสถิติจากสำมะโน / สำรวจ

ของ สสช เพื่อนำข้อมูลทางด้านสถิติไปใช้ในการบริหารประเทศต่อไป

                      

รหัสเอกสาร

ไตรมาส/เดือน/ปี

ภาค/จังหวัด

รูปแบบ

จำนวนหน้า

ราคา/บาท

ค่าส่ง/บาท

T5-050-B-52-00-000-000-T

พ.ศ. 2552

-

Pocket book

160

แจกฟรี

-