มาตรฐานข้อมูล STATXML 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดการจัดพิมพ์

ข้อมูลสถิติที่สำคัญ

นำเสนอข้อมูลการจัดทำมาตรฐานข้อมูลสถิติ 

· การอธิบายข้อมูลสถิติและมาตรฐาน SDMX

· โครงสร้างมาตรฐานข้อมูล  StatXML และ StatData

· ประโยชน์และขั้นตอน ตัวอย่างการแปลงข้อมูลสถิติตามมาตรฐานข้อมูล StatXML

· การให้ตัวอธิบายแนวคิดกับระดับของข้อมูล

 

กำหนดการออกหนังสือ  :  ไม่ประจำ

ขนาดรูปเล่มเอกสาร  :  14.5  x  21.0  ซม.

ภาษาที่นำเสนอ : ไทย / อังกฤษ 

รหัสเอกสาร

ไตรมาส/เดือน/ปี

ภาค/จังหวัด

รูปแบบ

จำนวนหน้า

ราคา/บาท

ค่าส่ง/บาท

T5-044-B-51-00-000-000-B

 

พ.ศ. 2551

 

-

Pocket Book

 

131

แจกฟรี

 

-