ตัวชี้วัดที่สำคัญของประเทศไทย พ.ศ. 2553

กำหนดการออกหนังสือ : : ทุกปี

ขนาดรูปเล่ม Pocket book : : 9.0 x 12.0 ซม

ภาษาที่นำเสนอ : ไทย

   

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ

  • นำเสนอข้อมูลรวบรวมตัวชี้วัดจากผลสำมะโน/สำรวจ
  • ประชากร
  • แรงงาน
  • การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  • สุขภาพ
  • สังคมอื่นฯ
  • เศรษฐกิจมหาภาค
  • กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
  • วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

รายละเอียดที่จัดพิมพ์
รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง/บาท

T5-045-B-53-00-000-000-T

พ.ศ. 2553
-

เล่มจิ๋ว

60

แจกฟรี

-